Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR
 
İşbu Sözleşme; -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - adresinde mukim -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- (sözleşmede bundan
sonra ALICI olarak anılacaktır) ile S. Selim Cad. Uçar Sokak 4.Levent / İstanbul adresinde mukim
İmovasyon bilişim Ltd. Şti. (Sözleşmede bundan sonra SATICI olarak
anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
2. TANIMLAR
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade
edeceklerdir.
BAKAN : 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nı,
BAKANLIK : 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı,
KANUN : 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK : 
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’i,
HİZMET : 
Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
SATICI : 
Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunacak şirketi,
ALICI : 
Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE : 
SATICI’ya ait, www.kobisi.com adlı internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN : 
Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait www.kobisi.com adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel
kişiyi,
TARAFLAR : 
SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME : 
SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL : 
Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri
gayri maddi malları ifade eder.
 
3. KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği
aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
 
Hakkında Kanun ve 06.03.2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerin belirlenmesidir.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve
değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : 
İmovasyon Bilişim Ltd. Şti.
Adres : 
S. Selim Cad. Uçar Sk. 4. Levent - İstanbul
Telefon : 
0850 885 0615
E-posta : 
info@kobisi.com
 
5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim Edilecek Kişi :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Teslimat Adresi :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Telefon :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Faks :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E-posta/Kullanıcı Adı :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır)
Ad/Soyad/Unvan :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Adres :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Telefon :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Faks :
 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E-posta/Kullanıcı Adı :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - @-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait
internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine
kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve
değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması
Adet
Birim Fiyatı
Ara Toplam
(KDV Dahil)
-- -- -- -- -- -- -- -- --   
Kargo Tutarı:
-- -- -- -- -- -- -- -- --   
Toplam :
-- -- -- -- -- -- -- -- --   
Ödeme Şekli ve Planı :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Teslimat Adresi :
-- -- -- -- -- -- -- -- -
Teslim Edilecek Kişi :
-- -- -- -- -- -- -- -- -
Fatura Adresi :
-- -- -- -- -- -- -- -- -
Sipariş Tarihi :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -  
Teslimat Tarihi :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Teslim Şekli :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -  
Adrese Teslim :  
 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -  
 
7.4. Ürün sevkiyatları kampanya bitiminden sonraki 1 hafta içinde başlayacaktır. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo
ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
8. GENEL HÜKÜMLER
8.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile
teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin
kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel
özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
8.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına
bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği
adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Teslim süresi daha önceden ALICI’ya bildirmek koşuluyla 10 gün
uzatılabilir.
8.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri,
kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat
gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet
kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket
etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını
almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
8.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu
yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye
bildireceğini, 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder